Историческа справка

 

Home
Проект
Учителския състав
Историческа справка
Ваканции и неучебни дни
Фотогалерия
Новини

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2011/2012 година:

   29.10.2011 г. – 01.11.2011 г. вкл. есенна

   24.12.2011 г. – 08.01.2012 г. вкл. Коледна

  23.02.2012 г. – 26.02.2012 г. вкл. зимна

  07.04.2012 г. – 16.04.2012 г. вкл. пролетна и Великденска за І-ХІ клас

  12.04.2012 г. – 16.04.2012 г. вкл. пролетна и Великденска за ХІІ клас

           Неучебни дни:

    21.05.2012 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература

    23.05.2012 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

   25.05.2012 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

   Начало на втория учебен срок на учебната 2011/2012 година:   07.02.2012 г.

  Край на втория учебен срок на учебната 2011/2012 година:

    24.05.2012 г. – I клас ( 13 учебни седмици )

   31.05.2012 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)

   15.06.2012 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )

   30.06.2012 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

   30.06.2012 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )

   15.05.2012 г. – XII клас (13 учебни седмици)

 

 

Home | Проект | Учителския състав | Историческа справка | Ваканции и неучебни дни | Фотогалерия | Новини

This site was last updated 14/11/12