Историческа справка

 

Home
Проект
Учителския състав
Историческа справка
Ваканции и неучебни дни
Фотогалерия
Новини

 

Историческа справка за Основно училище "Н.Й.Вапцаров", с. Дибич, общ.Шумен

   Първите писмени данни за съществуването на училището в нашето село датират от 1886 г. Най – старите жители на селото разказват, че са учили в училище, което се е намирало до старата църква, на мястото на сегашната сграда на бившето АПК.

    До 1922 г. в селото е имало само начално училище. Но селото е едно от най-будните и развити села в общината. Тук след войната интензивно се развива земеделието, скотовъдсвото и коларожелезарството, с което селото се прославя в околията. Ето защо се появява нужда от по-високо образование и заможните и будни селяни изпращат децата си да учат в най-близкия град – Шумен.

    За първи път в селото ни се открива прогимназия на 9.10. 1922 година. За нейна директорка е назначена Домна Илиева от град Шумен, завършила девическата гимназия “Нанчо Попович” град Шумен.

    Първоначално училището нямало своя сграда, а децата са учили в отделни частни къщи, т.н. селски дюкяни. На 07.10.1928 година се полагат основите на сегашната сграда. През 1931 година тя е завършена и първоначалното училище и прогимназията се сливат в едно училище. Сградата е построена на най-личното място в селото и се вижда от всички страни. И днес тя прави впечатление със своята архитектура и функционалност.

 

 

Home | Проект | Учителския състав | Историческа справка | Ваканции и неучебни дни | Фотогалерия | Новини

This site was last updated 14/11/12